Villkor

1. Om eleven har bekräftat eller fått en bekräftad tid av oss bokar denne då en plats.

2. Om eleven av någon anledning inte kan börja kursen måste avbokningen ske 1 vecka innan kurstart annars debiteras eleven för hela kursen.

3. Om eleven vill avbryta kursen under kursens gång blir denne betalningsskyldig för hela kursen oavsett när avhoppet sker och av vilken anledning.

4. Om eleven inte kan närvara på en lektion får denne inte ta igen missad lektion. Om läraren är borta får ni självklart ta igen missad lektion.

5. Anmälan är bindande terminsvis när du bekräftat en tid!